Alapítótagok

Dr. Csemniczky Zsuzsanna

ügyvéd, holisztikus tanácsadó

Bővebben...

Egyetemi tanulmányaim alatt alakult ki kettős irányú érdeklődésem, egyrészt az emberi, interperszonális, családi viszonyok, másrészt a gazdasági alanyok viszonyai felé. Szakmámból kifolyólag mind az ember, mind az általuk képviselt gazdasági szereplők kérnek tőlem segítséget problémájuk megoldásában.

A problémák jobb esetben pozitív (pl. ingatlan adásvétel), rosszabb esetben negatív - feszültségeket hordozó - megoldandó feladatok (pl. válóper).

Rövid idő alatt kikristályosodott előttem, hogy az emberi kapcsolatok negatív problémái kezelésében fontos szerepet játszik, hogy a problémát nem csak a külvilágban (pl.: bíróságok, hatóságok), hanem a belvilágban – a lélek szintjén - is kezelni kell.

Ügyvédként az elsődleges feladatom, hogy a problémát a külvilágban kezeljem, azonban tapasztalatom, hogy a belvilág - a lélek - kezelése nélkül az emberek ismételten ugyanazokat a köröket futják, és mindemellett sajnos sok esetben csak az egymást megsemmisíteni kívánó harc motiválja őket.

A kezdetektől tudtam, hogy nem egy előrebocsátott, mindig támadásba lendülő egység kívánok lenni, sokkal inkább az emberi méltóság megőrzése mellett elkötelezett problémamegoldó. Ennek érdekében mind elméleti, mind tapasztalati szinten ismereteket szereztem az emberi lélekkel foglalkozó tudományágakban. Meglátásom, hogy sokfajta módszer létezik a belvilági problémamegoldásban, hiszen mindenki saját egyéniségén, befogadó készségén átszűrve kimunkált kövekből építi belső útját.

A külvilági konfliktusok kezelése mellett Ügyfeleimnél igyekszem felmérni, ki milyen módszerrel tudna haladni saját belső világában és hozzá segítem, hogy jó referenciával rendelkező, a lélek gyógyításával foglalkozó szakemberek segítségével elindulhasson a belvilági problémamegoldás is.

Mindehhez a munkához ajándékként kaptam, hogy aktív részese lehetek a Holisztikus Szemléletű Segítő Tudományok Kamarája létrehozásának és működésének pozitív problémájában.

Jahn Péter

alapító, elnök

Bővebben...

Holisztikus Szemléletű Segítő Tudományok Kamarájának alapítója, elnöke

A Kristálykert Holisztikus Jóllét Központ alapítója, vezetője

Premium Affiliate Partner ETHNO HEALTH Coach

Elérhetőség:

Telefon: +36 30 842 7998

E-mail: ethno.hungary@gmail.com

holisztikuskamara@gmail.com

Dr. Kiss Dóra

nőgyógyász

Bővebben...

2004-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. 2011-ben szülészet-nőgyógyászatból szakvizsgáztam. 

Jelenleg szülész-nőgyógyászként rendelek Sopronban és Érden. A saját önismereti munkám során szerzett tapasztalásaim és a szülész-nőgyógyászként szerzett tapasztalataim ébresztettek rá arra, hogy nem elegendő, nem hoz hosszú távú, végleges gyógyulást "csak" a test orvoslása. A test-lélek-szellem összhangja szükséges a jelen jól-lét állapotának megteremtéséhez. 

Integrál szemléletű családállító képzésen veszek részt. A módszer segítségével a visszatérő, hosszú távú kezelés ellenére sem javuló nőgyógyászati problémák, teherbeesési nehezítettség, szülés-születésélmény lelki hátterére való rátekintés, feldolgozás történik. 

Olyan rendelést szeretnék megvalósítani, ahol a fizikális, rutin vizsgálaton túl a lélekkel való foglalkozásra is lehetőség van.

Dr. Kovács Eszter

általános és homeopátiás orvos

Bővebben...

Dr. Kovács Eszter vagyok. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán végeztem 2007-ben. Jelenleg a családorvos képzésben veszek részt. Saját tanácsadásom mellett a Kristálykert Holisztikus Jóllét Központ Vár Rád a Baba programjában is részt veszek, mint holisztikus szemléletű tanácsadó.

A betegségek lelki háttere már az egyetemi évek alatt a fókuszomba került, és az orvosi munkám során egyre több tapasztalatra tettem szert ezen a téren. Tudásomat jól kiegészítette a homeopátiás képzés. A holisztikus szemléletmód számomra azt jelenti, hogy átlátom embertársam helyzetét, megértem tetteinek mozgatórugóit, észreveszem, hogy milyen hibás mintát követ, amelynek élethelyzetét/betegségét köszönheti, és rávezetem a gyógyulás útjára. Ez a különleges látásmód mára a mindennapjaim szerves részévé vált, és a Holisztikus Kamarán belül is ezt a vonalat erősítem.

Pál Szilvia

motívációs előadó és tréner

Bővebben...

Számomra fontos a test, a lélek és a szellem harmóniája, mely a holisztikus szemléletben összpontosul. Hiszek önmagamban, a szeretetben és a másokra való odafigyelésben.

Alapvetően kíváncsi ember vagyok, érdekelnek az emberek, a gondolataik és a tetteik. Életem alakulásában meghatározó volt, hogy látássérült lettem. Ez megerősített abban, hogy harcos legyek, tanuljak kitartóan és tanítsak szolidan. A szemléletformálás elemi érdekem és hivatásom is egyben, amit a tréningjeimen, és  motivációs előadásaimon, valamint rádiós műsorvezetőként riportjaimban is  képviselek.

Célom megmutatni és a tapasztalás által megváltoztatni az emberek gondolkozásmódját a mássággal kapcsolatban, tágítani a komfortzónájukon.

Álmom, hogy egy befogadó és elfogadó magyar társadalomban tudjam gyermekemet felnevelni.

Tilos rádió Rehab a tortán című műsorának szerkesztő műsorvezetője

www.palszilvia.hu

Petre Veronika

perinatális szaktanácsadó, szociális munkás

Bővebben...

Holisztikus szemszögből, azaz igyekszem az egészet megtekintve, összefüggéseket keresve meglátni az okokat, a feltett kérdésekre a választ megtalálni.

Szociális ismereteimet kamatoztatva tanácsadási kereteken belül fordulnak hozzám – párkapcsolati elakadás miatt (meglévő párkapcsolati konfliktus és pár hiánya esetén), önértékelés, s önbizalmi problémák miatt, és a rendszeresen jelen levő családi konfliktusok gyökerének megértése és kibogozása miatt.

Perinatális szaktanácsadóként pedig az akár hosszú idő óta tartó terméketlenséggel, vagy várandósági tünetekkel keresnek meg.
Elsősorban a leendő baba, illetve a magzat érdekeit figyelembe véve tekintem meg, miért nem akar még megfoganni, ill. pocaklakóként miért produkál tüneteket, miért fekszik farosan, mit szeretne ezekkel a szülőknek üzenni.

Tevékenységemet a Kristálykert Holisztikus Jóllét Központban végzem.

Honlapok:

www.crystalgarden.co

www.kristalykert.hu

www.magzatkommunikacio.hu

Primuszné Egyed Emese

szociológus

Bővebben...

1983 –ban születtem, Gyergyószentmiklóson. Szociológusként végeztem 2005-ben, ezt követően költöztem Budapestre, ahol az évek során olyan képesítéseket is megszereztem, melyek nem kapcsolódnak ugyan a szociológiához, de úgy vélem, hogy ezen ismeretek és tapasztalatok is hasznomra váltak.

Főbb érdeklődési területem a család, és az azon belüli kapcsolatok sokfélesége, melyek kezdettől fogva meghatározzák, és egy életen át végigkísérik, az ember életét legyen szó bármilyen típusú családmodellben való nevelkedésről. Már tanulmányaim ideje alatt is felkeltette az érdeklődésemet, hogy mi okozza, hogy adott család tagjaként az egyik ember kiegyensúlyozottá, határozottá, egészséges önértékelésűvé válik, míg ugyanez egy másik családból származónak nem, vagy csak részben sikerül. Hogyan hat a szülői, nagyszülői minta az iskolai évekre, pályaválasztásra, munkahelyre, párválasztásra, vagy akár az adott élethelyzetekben felmerülő probléma megoldási módokra.

Napjainkban a hagyományos családmodell mellett egyre elterjedtebb a mozaikcsalád, melyben új, eddig fel nem tárt, nevén nem nevezett problémák és feladatok merülhetnek fel, ezek okainak mélyebb megértésére lehet szükség, ahhoz, hogy az ilyen családtagok is a társadalom kiegyensúlyozott és boldog tagjává tudjanak válni.

Célom, hogy kívülállóként segítsek a hozzám fordulóknak olyan, a családi életükre jellemző összefüggések felderítésében, és megoldásában, amelyek felismerése és feldolgozása nehézségekbe ütközik.

Rábensteiner Tünde

craniosacralis terapeuta

Bővebben...

A természet  szeretete, az emberekhez való kapcsolódás és segítése mindig is életem szerves részét képezték. 6 éve foglalkozom különböző masszázsterápiákkal, hivatásom a craniosacralis terápiában találtam meg. Munkám során már régóta azt tapasztalom, hogy a testünkön, fizikai síkon jelentkező tünetek a leghatékonyabban úgy kezelhetőek, ha felderítjük azok lelki okait. A módszerrel egy olyan hatékony gyógymódot ismertem meg, amellyel az embereket önmaguk teljes egységében kezelhetem. Célom, hogy a craniosacralis terápia és hatékonysága szélesebb körben elérhetővé és megismerhetővé váljon. 

Weblap: www.holdudvar-cranio.hu

Blog: holdudvarcranio.blogspot.hu

Dr. Rébay Domonkos

fogorvos, alelnök

Bővebben...

Holisztikus Szemléletű Segítő Tudományok Kamarája - alelnök

Dr. Rébay Domonkos vagyok. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán végeztem 2005-ben, mint fogorvos. 2008-ban szakorvosi vizsgát szereztem konzerváló fogászat és protetika szakirányon. Az évek során, hogy tudásomat tökéletesítsem számos nemzetközi és hazai konferencián, tanfolyamon, valamint workshopon vettem részt. Mindemellett gyorsan kikristályosodott számomra, hogy hiába a szakmai tökéletesség, az embert, mint egységet kell tekintenem a fogászati kezelések sikerességének érdekében. Ezért figyelmem egyre inkább a komplementer medicina irányába fordult. 2015-ben saját holisztikus fogászati rendelőt nyitottam, ahol a gyógyításom során igyekszem a káros anyagoktól és mellékhatásoktól mentes gyógyhatású készítményeket használni, egészséges életmódra sarkallom pácienseimet, ami mellett különösen fontos szerepet kap a lelki egészség megemlítése is – a fogászati betegségek mögött meghúzódó lehetséges háttér feltárása. Mindemellett tudásom folyamatosan bővítem, részt veszek a homeopátiás szakképzésben és a craniosacralis masszázs terápia elemeivel egészítem ki gyógyítói tevékenységem. A Kamarán belül a holisztikus fogorvoslás vonalát képviselem.

Weboldalam címe: www.holisticdental.hu

Fogászati blogoldalam címe: holisztikusfogaszat.blogspot.com

Stinner Zsuzsanna Viktória

Waldorf óvónő

Bővebben...

1998-ban érettségiztem Sopronban a Berzsenyi D.gimnáziumban, majd fodrásznak tanultam. Ekkor az  érdekelődésem még a külső szépség felé irányult, s örömmel dolgoztam a szépségiparban.

Az anyaság hozta meg a fordulópontot az életemben. A gyerekek tartják a legjobb és legőszintébb tükröt elénk, így én is elindultam az önismeret útján. A figyelmem a fizikai szintről, egyre inkább a lelki dolgok megértése felé fordult. Így találtam meg a hivatásomat is: 2016.-ban végeztem el a Waldorf - óvónőképzőt Bécsben. Jelenleg is egy Waldorf óvodában dolgozok.

A jövőben is szeretnék gyerekekkel foglalkozni, a problémájuk mélyére látni, segíteni a szülőknek, hogy megértsék őket, és közösen dolgozva oldjuk meg a felmerülő problémákat.

Szikszó Melinda

életvezetési tanácsadó

Bővebben...

A holisztikus szemléletű gyógyításban és segítségnyújtásban hiszek, és abban a törekvésben, elgondolásban, hogy minden embernek jár a tisztességes orvosi ellátás, a segítségnyújtás és alapvető joga, hogy méltósággal gyógyulhasson. Alapítóként, célomnak és küldetésemnek tartom, hogy minél több emberhez eljusson a holisztikus szemléletű gyógyítás.

Látom, ahogy a holisztikus szemléletű gyógyításban rejlő lehetőségek tárháza, csodákat visz véghez az emberek testében és lelkében. Mindezek a saját személyes tapasztalataimmal is kiegészülnek, hiszen ezen gyógyítások által magamban és magamon is éreztem a változásokat, a jótékony hatást, a teljes gyógyulást.

Korábbi főiskolai tanulmányaim során, nagy érdeklődéssel hallgattam a pszichológia és szociológia előadásokat. Az ott kapott ismeretek és tudás által egy teljesen új világ tárult elém, ami magával ragadott és úgy gondoltam, hogy a szabadon választható tárgyak közül még felveszem a szociálpolitika és mentálhigiéné órákat is. Ezen tudományok által kiváltott szenvedély visz most abba az irányba, hogy tudásomat ismételten bővítsem, és a képességeimet adjam majd a hozzám fordulóknak, gyermekkori vagy baleseti traumák és szocializációs problémák feldolgozásában, életvezetési tanácsadásban, vagy akár a válás lelki sebeinek gyógyításában.

Tudom, hogy az emberek a lelki kincseiket nehezen bízzák rá egy másik emberre vagy gyógyítóra, de én mindent megteszek azért, hogy a lehető legnagyobb tisztelettel és alázattal forduljak Önök felé, és a bizalmukat megszolgálva segítsek elengedni a terheiket, hogy felszabadult és elégedett életet élhessenek tovább. 

Varga Zsuzsanna

szociálpedagógus

Bővebben...

Gyermekkorom óta azt éreztem, gyermekekkel való foglalkozás az életem útja. 2006-ban szociálpedagógus diplomát szereztem, ezután családgondozóként és hajléktalan embereket segítő szociális munkásként tevékenykedtem. Ezek a tapasztalatok és személyes fejlődésem vezetett arra a döntésre, hogy a probléma megoldás leghatékonyabb módját, a megelőzést és a korai segítést választom. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetének Integrált szülő-csecsemő konzultáció képzését végzem, amit holisztikus látásmóddal megerősített tanácsadás formájában szeretnék kamatoztatni.